reklamacje i zwroty

Pouczenie o odstąpieniu od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy:

 • Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstapienia od umowy wygasa po upływnie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (DobreNasiona.pl, ul. Częstochowska 12/2, 44-100 Gliwice, tel. 602 35 30 22, sklep@dobrenasiona.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.dobrenasiona.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DobreNasiona.pl
Krzysztof Baran
ul. Częstochowska 12/2
44-100 Gliwice
e-mail:  sklep@dobrenasiona.pl  

 • [imię, nazwisko, adres do korespondencji również adres e-mail oraz numer telefonu] niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], nr zamówienia [numery zamówienia] w DobreNasiona.pl,
 • powodę reklamacji/zwrotu jest [powód reklamacji/zwrotu],
 • data zawarcia umowy to [data],
 • data odbioru przedmiotów to [data],
 • data odstąpienia od umowy to [data],
 • dane konta bankowego na które mają zostać przelane pieniądze z tytułu anulowania zamówienia (aby otrzymać zrwot pieniędzy należy dostarczyć paragon w wersji oryginalnej lub zdjęcie paragonu wysłane drogą elektroniczną).
 • Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]